Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze uchwały »Uchwała nr XXXV/329/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2018 - 2021

Uchwała nr XXXV/328/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie opinii dotyczącej projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kruszyn"

Uchwała nr XXXV/327/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXXV/326/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy Sicienko tj. sołectw dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sicienko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko oraz projektu uchwały Rady Gminy Sicienko w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sicienko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XXXV/325/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sicienko do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXV/324/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

Uchwała nr XXXV/323/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Uchwała nr XXXV/322/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała nr XXXV/321/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała nr XXXV/320/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała nr XXXV/319/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Uchwała nr XXXV/318/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIV/316/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018


w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze

Uchwała nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sicienko

Uchwała nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018


w sprawie zniesienia użytku ekologicznego

Uchwała nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych

Uchwała nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018


w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Uchwała nr XXXIV/310/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij