Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwały z 2017 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 82) starsze uchwały »Uchwała nr XXVI/253/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.

Uchwała nr XXVI/252/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Uchwała nr XXVI/251/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie powierzenie Gminie Koronowo zadania publicznego z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Uchwała nr XXVI/250/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Uchwała nr XXVI/249/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 78 w Kruszynie

Uchwała nr XXVI/248/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Zielonczynie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr XXVI/247/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 38/21 w Kruszynie

Uchwała nr XXVI/246/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017 - 2021

Uchwała nr XXVI/245/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVI/244/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Sicienku

Uchwała nr XXVI/243/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2016 rok

Uchwała nr XXVI/242/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2016 rok

Uchwała nr XXVI/241/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Uchwała nr XXVI/240/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2016 rok

Uchwała nr XXV/239/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2017


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu polegającej na dofinansowaniu zadania pn.„Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1510C Popielewo - Słupowo na działkach nr 128/1 i 128/2 o łącznej długości około 400 mb.”

Uchwała nr XXV/238/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2017


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr XXV/237/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017 - 2021

Uchwała nr XXV/236/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXV/235/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2017


w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Wojnowie

Uchwała nr XXV/234/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2017


w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Sicienku
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 82) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij