Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 62) starsze uchwały »Uchwała nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVIII/358/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Uchwała nr XXXVIII/357/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Uchwała nr XXXVIII/355/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Uchwała nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

Uchwała nr XXXVII/352/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVII/351/218 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr XXXVII/349/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Uchwała nr XXXVII/348/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwała nr XXXVII/347/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aktywna jesień życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXVI/346/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na Uchwałę Nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sicienko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XXXVI/344/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 69/16 położonej w Trzemiętowie

Uchwała nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sicienko
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 62) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij