Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XXII/151/04
Rady Gminy Sicienko
z dnia 8 grudnia 2004


W sprawie: przyjęcia „ Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Sicienko”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr23, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 18 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62,poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 roku Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 z 2002 roku M.P, Nr 49 poz. 715. Dz. U, Nr 233, poz. 1957, Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175, poz. 1693. Nr162, poz. 1568. Nr 190, poz. 1865, z roku 2003 M.P. Nr 50, poz. 782 i Nr 50, poz. 783, Dz. U. Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 49, poz. 464) art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy dnia 27 kwietnia z 2001 roku o odpadach ( Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628, z 2002 roku Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 roku Nr 7, poz. 78, z roku 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956)


Rada Gminy Sicienko
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sicienko” oraz stanowiący jego część „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sicienko”, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.     

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.
     

UZASADNIENIE

Uchwałę podjęto ze względu na  wymóg ustanowienia „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami”. Projekt uchwały przed jej podjęciem został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego Uchwałą nr 100/2004  z dnia 26 sierpnia 2004r., a także przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego Uchwałą  Nr 46/666/2004 z dnia 2 września 2004 r.

                                             Przewodniczący 
                                             Rady Gminy Sicienko

                                            Marek Nadolny

 

Załącznik do Uchwały nr XXII/151/04:


Opublikował: Anna Iwaniuk (20 grudnia 2004, 12:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2905

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij